Breng mensen in veiligheid bij brand

Veilig kunnen werken in een bedrijf is zeker belangrijk en ook verplicht. Om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk het geval is kun je als werkgever tal van veiligheidsmaatregelen treffen. Je kunt dit zelf doen maar op het gebied van brandbeveiliging is het zeker zinvol daarvoor gebruik te maken van de diensten van een ander bedrijf.

Functie van brandveiligheidswacht

Zo kun je bij G4s gebruik maken van de diensten van een brandveiligheidswacht. Deze persoon is in het bezit van certificaten en heeft een training gehad die erop gericht is mensen te helpen in noodsituaties. Als deze zich mochten voordoen is het belangrijkste doel van een brandveiligheidswacht dat hij de mensen op de werkvloer in veiligheid brengt en ervoor zorgt dat er zo min mogelijk mensen gewond raken.

Taken van brandveiligheidswacht

Een brandwacht heeft uiteenlopende taken. Hij zorgt er niet alleen voor dat mensen in noodsituaties in veiligheid gebracht worden maar houdt ook toezicht als er met gevaarlijke en brandbare stoffen gewerkt wordt. Gebeurt dit op een onveilige manier dan kan hij dit constateren en er een oplossing voor bedenken dat het veiliger geschiedt. Voor brandveiligheidsinstallaties gelden vergunningen die geldig dienen te zijn. Ook dit wordt door de brandveiligheidswacht gecheckt en indien verlopen kan hij ervoor zorgen dat ze verlengd worden op de juiste manier.

Belangrijke spil in het geval van brand

Als zich een onveilige situatie voordoet op de werkvloer is de brandveiligheidswacht de eerste die alarm slaat maar ook kalm blijft en zo de mensen in veiligheid kan brengen. Hij waarschuwt de andere mensen maar schakelt ook de hulpdiensten in. Als deze eenmaal gearriveerd zijn is hij het aanspreekpunt en brengt ze op de hoogte van de situatie. Zo kan iedereen in veiligheid gebracht worden maar weten ze ook meteen wat er aan de hand is.