VCA cursus Barendrecht doen?

Wilt u een VCA cursus Barendrecht doen omdat u in die omgeving woont of uw bedrijf in deze omgeving gesitueerd is. Dit is natuurlijk geen enkel probleem, dit wordt namelijk gewoon aangeboden in Barendrecht.

Wat is een VCA cursus?

Een VCA cursus Barendrecht is een cursus die gaat over de veiligheid en wetgeving in een bedrijf. Bij de cursus krijgt u uitleg over PBM, gevaarlijke stoffen, machines en gereedschappen, de wetgeving, risico’s en preventie, brand en explosies, werken op hoogte en besloten ruimtes. Aan het eind van de VCA cursus wordt eerst een proefexamen afgenomen, waarna het officiële examen volgt.

De geldigheid en uitgave

Na de VCA cursus Barendrecht, volgt het officiële examen, waarna u hoort of u geslaagd bent. U ontvangt dan een certificaat. Dit certificaat is 10 jaar geldig, na deze termijn dient u opnieuw VCA examen te doen. Enkele weken nadat u het certificaat behaald heeft, worden de gegevens van de geslaagden ingevoerd in het Central Diploma Register van de SSVV. Op de website: www.vca.ssvv.nl kunnen de gegevens van diploma’s opgevraagd worden. De SSVV staat voor de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid. Een print van deze gegevens is ook een bewijs dat de kandidaat een geldig VCA diploma heeft. Zo kan elke werkgever controleren of zijn/haar werknemers in het bezit zijn van een VCA diploma.

Waar is een VCA certificaat geldig?

De VCA cursus Barendrecht met bijbehorend certificaat is geldig in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Met deze landen heeft SSVV een overeenkomst dat het VCA certificaat wordt geaccepteerd. Of het ook in andere landen geldig is, is niet bekend omdat SSVV hier geen overeenkomst mee heeft.

Wat te doen als u uw certificaat kwijt bent

Stel u heeft een VCA cursus Barendrecht gedaan en u bent uw certificaat kwijt? Dan is het verstrekken van een duplicaat certificaat niet toegestaan. Dit is een van de maatregelen die is genomen om fraude te voorkomen.